83 kluster sektor pendidikan

PUTRAJAYA 21 April – Sebanyak 83 kluster Covid-19 melibatkan 4,868 kes dilaporkan berlaku dalam sektor pendidikan sepanjang tahun ini, kata Menteri Kesihatan, Dr Adham Baba.

Daripada  jumlah 83 kluster tersebut, sebanyak 49 atau 59.04 peratus kluster dengan 2,617 kes adalah masih aktif manakala 34 atau 40.96 peratus kluster dengan 2,251 kes telah diisytiharkan tamat.

Beliau memberitahu daripada jumlah kluster tersebut juga, sebanyak 39 atau 46.99 peratus kluster dengan 1,420 kes melibatkan sub-kategori sekolah atau institusi Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM).

Tambah beliau, 19 atau 22.89 peratus kluster dengan 1,870 kes melibatkan sub-kategori Pendidikan Tinggi dan 25 atau 30.12 peratus kluster dengan 1,578 kes melibatkan sub-kategori Pendidikan Lain.

Related posts

Leave a Comment