Berkaitan biawak…

Lidah biawak – Percakapan yang tidak boleh dipercayai kerana selalu berubah-ubah. Bila pula biawak duduk – Sesuatu yang mustahil Biawak kudung masuk kampung –  Tersesat ke kampung musuh atau pencuri yang dikenali oleh orang ramai Niat hati nak peluk gunung sudah terpeluk biawak sial – Lain yang dihajati lain pula yang diperoleh

Read More