Bersatu dan muafakat.

MAKSUD

1. Persefahaman dalam sesebuah masyarakat dapat membuahkan kejayaan manakala perbalahan akan menyebabkan perpecahan.

2. Perkara yang dilakukan secara persetujuan semua pihak akan mendatangkan kebaikan.

3. Perihal dua orang yang tidak dapat bermuafakat, masing-masing membanggakan diri.

4. Jika sekata tentu bercampur (bersatu) dan jika berlainan pendapat (fikiran) tentu bercerai.

Related posts

Leave a Comment